top of page
 • Best Value

  חבילה פרימיום

  495₪
  ללא הגבלה (בתוכנה (לשימוש פרטי ואישי + 100 שעות, 100,000 משפ
  Valid for one year
  • יצירת הקבצים תתחיל מייד
  • תשלום חד פעמי לשנה מראש
 • חבילת בסיס 

  38₪
  20 שעות I 20,000 משפטים
  Valid for one month
  • מה שנגמר קודם
  • יצירת הקבצים תתחיל בלילה
  • או 29.9 ₪  בתשלום שנתי
 • ​בחרו את החבילה המתא

  1₪
  הגבלת מסמכים חודשית 
  Valid for one month
  • ללא מוסיקת רקע בקבצים קצרים
  • MP3-שמירה ל ניתן לביטול בכל עת
bottom of page