top of page
ביטול מנוי פעיל   
תנאי ביטול מנוי חודשי מתחדש
 • ניתן לבטל את המנוי בכל עת באמצעות האתר או באמצעות הכפתור בתחתית העבוד טופס צור קשר

 • הביטול מבטל את החידוש האוטומטי, החל ממועד החיוב הקרוב, משמע לא תחויבו אחרי הודעת הביטול שלכם

 • המנוי נשאר פעיל עד תום התקופה המשולמת

 • אין החזר על תקופה לא מנוצלת, כחלק מהחודש הזה או על תקופת עבר לא מנוצלת.

תנאי ביטול מנוי שנתי
 • ניתן לבטל את המנוי בכל עת באמצעות הכפתור בתחתית העמוד או באמצעות טופס צור קשר

 • אתם תזוכו על הייתרה המנוצלת, לפי החישוב הבא:

  • עבור ביטול במהלך החודשיים הראשונים, יקוזז מהיתרה המגיעה לכם תשלום עבור חודשיים במחיר מלא, ללא הנחת המנוי השנתי.

  • כל חודש שבו השתמשתם במנוי, גם שימוש חלקי, כלומר החל מהיום הראשון של החודש שלישי לשימוש, יקזז 38 ש"ח מסכום המנוי עבור כל חודש כזה.

 

 

שלוש דוגמאות מספריות:

בהנחה ומחיר המנוי השנתי הוא 358.8 ש"ח, ומחיר מנוי חודשי מתחדש הוא 38 ש"ח.

 

במידה וביטלתם את המנוי השנתי לפני סוף החודש השני למנוי, תזוכו ב:

358.8-2*38= 282.8 ש"ח  

במידה וביטלתם את המנוי במהלך החודש הרביעי, תזוכו ב:

358.8-4*38=206.8 ש”ח

 

במידה וביטלתם את המנוי החל מתחילת החודש התשיעי - אין זיכוי כלל, והמנוי יסתיים מיידית. במצב כזה - אין סיבה שתבטלו. המשיכו להשתמש במנוי עד תום השנה המשולמת.

 • הזיכוי יהיה באמצעות כרטיס האשראי עמו שילמתם, במידה והדבר אפשרי. במידה ואין אפשרות לזכותכם באמצעות כרטיס האשראי, תזוכו באמצעות העברה בנקאית.

bottom of page