Component 3 – 1.png

פרטי התוכנית

מוסד חינוכי שירכוש גישה (לפי קוד מוסד), כל תלמידיו ומוריו יזוהו באופן אוטומטי ויוכלו להשתמש בעלמה רידר מכל מחשב, כאשר הזיהוי נעשה באמצעות הזדהות אחידה

 

עלות התוכנית: 2000 שח כולל מעמ לשנה (12 חודשים רציפים מיום התשלום).


.אין הגבלה על מספר התלמידים שמשתמשים בעלמה רידר

 

  בבתי ספר שלא רכשו את התוכנית - מורים יכולים להשתמש בעלמה רידר באופן חופשי

Component 6 – 1.png

תנאי תשלום

בכרטיס אשראי

:לפרטים ולרכישה
 support@almagu.com

או באמצעות טופס צור קשר

עלמה רידר לבתי ספר

תוכנת ההקראה המדוייקת ביותר בעברית, עכשיו גם באישור משרד החינוך

לדף המוצר בקטלוג החינוכי

לראשונה ובאמצעות הזדהות אחידה, תלמידי ומורי בתי הספר בכל הארץ, יוכלו לעשות שימוש בעלמה רידר.

Component 8 – 1.png

מעתה ניתן לרכוש רשיון שימוש בעלמה רידר לכל בית הספר, כש*כל* תלמידי בית הספר נכנסים -בקלות באמצעות הזדהות אחידה

Component 7 – 1.png
Component 5 – 1.png